« Ширяївська Гімназія №1» Ширяївської Селещної Ради Березівського району Одеської області

 

Сторінка психолога

 

 

 I.                    ПСИХОДІАГНОСТИЧНА РОБОТА

Зміст роботи з учнями (дітьми), батьками, адміністрацією навчального закладу

Термін проведення

Де і з ким проводиться

1.

Дослідження рівня готовності до навчання на новому ступені у першому класі:

-          мотиваційної;

-          розумової активності;

-          емоційно-вольової;

-          соціальної

Вересень-грудень

1 клас

2.

Труднощі шкільної адаптації першокласників

-          у навчальній діяльності;

-          порушення поведінки;

-          емоційна напруженість;

-          порушення здоров’я.

Вересень-грудень

1 клас

3.

Діагностика психічних процесів  першокласників:

-          пам’яті (зорової, слухової, мішаної);

-          уваги ( стійкість, концентрація, переключальність, обсяг, розподіл);

-          мислення

 

Вересень-грудень

1 клас

4.

Діагностика схильностей, інтересів першокласників

Вересень-грудень

1 клас

5.

Рівень готовності до навчання на новому ступені:

- мотиваційної;

- Розумової активності;

- Емоційно-вольової;

- соціальної

Березень-травень

4 клас

6.

Труднощі шкільної адаптації:

-          у навчальній діяльності;

-          порушення поведінки;

-          емоційна напруженість;

-          порушення здоров’я

Вересень-грудень

5 клас

7.

Особливості особистості:

-          самооцінювання;

-          тривожність;

-          рівень домагань;

 

Жовтень-грудень

5 клас

8.

Темперамент.

-          сила;

-          врівноваженість;

-          рухливість

Жовтень

5 клас

9.

Анкетування батьків з питань проблем, труднощів адаптації дітей до навчання на новому ступені.

Вересень

Батьки 5 класу

10.

Особливості особистості:

-          самооцінювання;

-          тривожність;

-          рівень домагань;

Листопад – лютий

9 клас

11.

Визначення акцентуації характеру

Листопад

9 клас

12.

Визначення схильностей, інтересів

Лютий-квітень

9 клас

13.

Діагностика здібностей, особистих досягнень, вибору профілю чи навчання професії

Лютий-квітень

9 клас

14.

Проблеми у навчанні

Протягом року

9 клас

15.

Виявлення дітей, які потребують особливої уваги:

-          обдарованих;

-          «групи ризику»

-          З фізичними, фізіологічними вадами;

-          Аутсайдерів, неадаптованих

Вересень, протягом року

Учні школи

16

Діагностика стилю керівництва

Протягом року

Педагоги.

17.

Анкетування батьків:

 

-          першокласників;

-          учнів 5 класу

вересень

Батьки

18

Діагностика рівня розумового розвитку

Лютий

Учні школи

19.

Вивчення громадянської освіти шляхом анкетування

Протягом року

Учні школи

 

 

 

 

 

 II.                  КОНСУЛЬТАЦІЙНА РОБОТА

Зміст роботи з учнями , батьками, адміністрацією навчального закладу

Термін проведення

Де і з ким проводиться

1.

Труднощі адаптації першокласників до навчання в школі

Протягом року

Класовод, батьки

2.

Рівень готовності до навчання на новому ступені учнів 5 класу

Протягом року

Педагоги, батьки

3.

Труднощі шкільної адаптації учнів 5 класу

Протягом року

Педагоги, батьки

5.

Особливості підліткового віку

Постійно

Педагоги, батьки

6.

«Група ризику» - хто вони?

Вересень

Педагоги

7.

Причини шкільної неуспішності

Жовтень

Педагоги

8.

Схильності, інтереси, здібності учнів

Листопад

Педагоги, батьки

9.

Проблеми у навчанні

Грудень

Педагоги, батьки

10.

Взаємостосунки «батьки-діти»

Січень

Батьки

11.

Міжособисті, шкільні, самооціночні  проблеми учнів

Лютий

Учні

12.

Професійний вибір

Березень, квітень

Учні

13.

Передекзаменаційний стрес

Травень

9 класи

14.

Запит з боку учнів, батьків, педагогів, адміністрації школи

Запит

 

  

 

III.                КОРЕКЦІЙНО – ВІДНОВЛЮВАЛЬНА ТА РОЗВИВАЛЬНА РОБОТА 

Зміст роботи з учнями, батьками, адміністрацією навчального закладу

Термін проведення

Де і з ким проводиться

1.

Розвивальні ігри з першокласниками за програмою «Розвивальне навчання» з метою подолання дезадаптованості

Вересень-грудень

1 клас

2.

Розвивальні ігри з учнями 5 класу з метою подолання дезадаптованості

Вересень-грудень

5 клас

3.

Тренінги спілкування та міжособистісних стосунків

Протягом року

8,9,  класи

4.

Тренінги за програмою «Рівний рівному»

Протягом року

7-8, 9 класи

5.

Тренінги з метою визначення професійного профілю

Січень-травень

8,9 класи

6.

Запит учнів, а також за результатами психодіагностичного обстеження

Постійно

Учні

7.

Розвивальні ігри з обдарованими

Протягом року

Обдаровані

8.

Тренінги комунікативності та міжособистісних стосунків

Протягом року

Педагоги

9.

Запит з боку педагогів та батьків

 

 

 

 IV.                ПСИХОЛОГІЧНА ПРОСВІТА 

Зміст роботи з учнями , батьками, адміністрацією навчального закладу

Термін проведення

Де і з ким проводиться

1.

«Людина починається з добра»

 

Учні школи

2.

Гігієна дівчинки – майбутньої жінки та матері

 

Учениці 5 класу

3.

Як поводити себе в товаристві

 

8-9,  класи

4.

Відношення чоловіка (хлопця) до жінки (дівчини)

 

8класи

5.

Психологія  харчування

 

7-9, 9- класи

6.

Що таке здоров’я?

 

7-9 класи

7.

«Культура спілкування з ровесниками»

Жовтень-лютий

8-9 класи

8.

За хмарою тютюнового диму

 

7-9 класи

9.

Наркотична залежність

 

7-9 класи

10.

Всесвітній день боротьби зі СНІДом «Ми за майбутнє без СНІДу».

1.12.

5-7, 8-9 класи

11.

Особливості підліткового віку

 

Педагоги, батьки

12.

Ідеали сучасної молоді. Чому це важливо знати?

 

Педагоги, батьки

13.

Запит

 

Учні, батьки, педагоги, адміністрація школи

14.

Провести науково-практичний семінар «Система пошуку обдарованих дітей» з метою  виявлення кола обдарованих та здібних  учнів з предметних областей

Вересень

Педагоги

15.

Педрада:  «Про соціально-педагогічний патронат сімей, у яких виховуються діти дошкільного віку» 

Жовтень

Педагоги

16

Поширювати знання про права та обов’язки людей згідно основних законів держави, суспільства та міжнародних прав

Протягом року

 

17.

Проводити лекції, диспути, круглі столи, тренінги, години спілкування на правову тематику

Протягом року

Учні школи

18.

Організувати роботу психолого-педагогічного семінару для класних керівників

Протягом року

 

19.

Провести тиждень правових знань

Грудень, березень

 

 

 

 

 

 

 VI.                ОРГАНІЗАЦІЙНО -  МЕТОДИЧНА РОБОТА 

Зміст роботи з учнями, батьками, адміністрацією навчального закладу

Термін проведення

Де і з ким проводиться

1.

Складання планів роботи: місячного, річного

На початку року, щомісяця

 

2.

Складання щоденного плану роботи.

Постійно

 

3.

Звіт про виконану роботу.

По проведенні роботи

 

4.

Складання протоколів

-          досліджень,

-          корекційних програм,

-          консультацій,

 

За результатами роботи

 

5.

Підготовка матеріалів для проведення:

-          діагностики;

-          тренінгів;

-          просвітницької роботи;

-          батьківських зборів;

-          педагогічних нарад.

Систематично

 

 

 

 

6.

Складання списків:

-          обдарованих дітей;

-          правопорушників;

-          з фізичними вадами;

-          дітей – аутсайдерів;

-          дітей, які пропускають уроки;

-          сиріт, напівсиріт, з багатодітних сімей;

-          дітей, охоплених СПП

На початку року

 

7.

Робота в бібліотеці

Постійно

 

8.

Протоколи Ради профілактики

Згідно плану

 

9.

Реалізація програми «Діти України»

Протягом року

 

10.

Пошук обдарованих дітей, заповнення їх паспортів

Вересень

Обдаровані діти

11.

Здійснити аналіз організації літнього відпочинку школярів, зокрема дітей-сиріт, дітей з багатодітних та малозабезпечених сімей.

вересень

 

12.

Вивчити умови проживання важковиховуваних дітей, дітей-сиріт, дітей з багатодітних, малозабезпечених сімей.

Протягом року

 

13.

Здійснювати вивчення пізнавально-комунікативних, творчих, художньо-естетичних інтересів та нахилів учнів, потреб фізичної активності й розвитку за допомогою:

-  анкетування школярів;

- вивчення громадської думки, формування банку ідей і пропозицій до плану роботи школи, «мозкового штурму», стенду «хочу запропонувати», вибору форм відпочинку зі «Схованик цікавих справ» тощо;

- створення випереджальних ситуацій – показ цікавих форм роботи

Протягом року